Rozważania na dzień 2017-04-12 Drucken
12 avril
Wielka Środa, 12 kwietnia
2017

Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. (Iz 50, 7).

W dużej części nasza doskonałość przejawia się w tym, że znosimy się wzajemnie w naszych niedoskonałościach. W czym moglibyśmy lepiej ćwiczyć naszą miłość do bliżniego, jeśli nie w znoszeniu go? (św. Franciszek Salezy)

Jeśli Bóg dopuszcza, by dosięgnęły nas obelgi, to znaczy, że On chce nas uczyć pokory. Pan Jezus zniósł niesprawiedliwość, oplucie, opuszczenie przez przyjaciół, drwiny tłumu i jest dla nas wzorem w mężnym znoszeniu tego, co nas spotyka. Uczeń nie przewyższa nauczyciela (Łk 6, 40). Rozpoznanie własnych niedoskonałości pobudza do znoszenia wad innych ludzi.