Rozważania na dzień 2017-04-07 Drucken
7 avril
Piątek, 7.04.


Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą (J 10, 41).

Pierwszy sposób stawania w obecności Boga polega na żywym i mocnym uświadomieniu sobie wszechobecności Bożej – że Bóg jest we wszystkim i wszędzie, że nie ma miejsca ani rzeczy na tym świecie, gdzie nie byłby najprawdziwiej obecny. A więc jak ptaki gdziekolwiek lecą, zawsze napotykają powietrze, tak my gdziekolwiek jesteśmy i dokądkolwiek się obrócimy znajdujemy zawsze obecnego Boga. Wszyscy znają tę prawdę, ale nie każdy ją sobie żywo uświadamia (Filotea 2, II).

Jezus powiedział: Ja jestem Prawdą. Jeśli będziemy częściej uświadamiać sobie obecność Boga w nas, będziemy kroczyć w prawdzie. Przed każdą ważną czynnością zatrzymajmy się na chwilę, by poszukać Jego aprobaty. Niestety, jesteśmy skłonni nie zważać na Boga. Prośmy Go zatem, by oczyścił nas ze złych skłonności.