Rozważania na dzień 2017-03-30 Drucken
30 mars
Czwartek, 30 marca 2017


Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił.     (Ps 106, 21)

Trzeba rozważać, czy życie, jakie wiedziemy, jest zgodne z naszym powołaniem.     (św. Franciszek Salezy, Dzieła X)

Droga, którą kroczymy, życie, jakie wiedziemy jest czasem niezgodne z tym, czego Bóg od nas oczekuje. Nie pozwólmy się znużyć duchowym rozwojem, modlitwą, dobrymi czynami. Powstańmy i do dzieła! Pan Jezus ciągle nas wzywa i wzywa.