Rozważania na dzień 2017-03-25 Drucken
25 mars
Sobota, 25 marca 2017, Zwiastowanie Pańskie


Nie bój się, Maryjo...    (Łk 1, 30)

Żyć według ducha, moja najdroższa Córko, oznacza myśleć, mówić i działać według cnót, które są duchowe, a nie według zmysłów i odczuć cielesnych. (...) Żyć według ducha to kochać w sposób duchowy; żyć według ciała, to kochać na sposób cielesny. Miłość ożywia duszę jak dusza ożywia ciało. (...) A zatem żyć według ducha to żyć wiarą, nadzieją i miłością zarówno na płaszczyźnie doczesnej, jak i nadprzyrodzonej.     (z Listu św. Franciszka Salezego do siostry de Blonay, 1616 r.)

Maryja w pełni żyła według ducha. Kochała jak nikt inny na świecie, dała wszystko Bogu poprzez swoje „fiat”. Prośmy Ją, aby pomagała nam kroczyć bez lęku ku Bogu.