Rozważania na dzień 2017-03-23 Drucken
23 mars
Czwartek, 23 marca 2017


Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego.     (Ps 95, 7).

Kiedy słuchamy Słowa Bożego, czuwajmy, by nie stać się jak wiklinowy koszyk, którym chce się zaczerpnąć wodę.     (św. Franciszek Salezy, Dzieła)

Słowa Ewangelii każdego dnia docierają do naszych uszu i serca nie tylko podczas liturgii, ale i w naszej codzienności.
A zatem także dziś Pan Jezus mówi do mnie. Być może to, co dziś słyszę, nie dotrze do mnie innego dnia tak samo. Zawsze muszę uważać na to, co Bóg do mnie mówi.