Rozważania na dzień 2017-03-22 Drucken
22 mars
Środa, 22 marca 2017
.

Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy: by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia.     (Pwt 4, 9).

Powiedziałem, że nasz Bóg jest Bogiem radości. Tak jak zawsze dobrze czujemy się w towarzystwie ludzi wesołych, tak starajmy się zawsze i wszędzie być z Bogiem.     (św. Franciszek Salezy, Dzieła).

Starajmy się zawsze trwać w obecności Boga, który nieustannie na nas patrzy i nad nami czuwa. Zabiegajmy o to, by łaski udzielone nam wraz z Komunią św. zachować jak najdłużej to możliwe, na przykład przez krótkie nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, by być „serce w serce” z Panem Jezusem.