Rozważania na dzień 2017-03-20 Drucken
20 mars
Poniedziałek, 20 marca 2017, św. Józefa męża Dziewicy Maryi


Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się».     (Mt 1, 20).

Pozwól na to, by Bóg tobą kierował. Nie myśl tak dużo o sobie.     (z Listu do pani Soulfour, 16 I 1603 r.).

Często nam się zdarza, a nawet zbyt często, planować coś bez konsultowania naszych zamiarów z Panem Bogiem. Tymczasem droga z Nim jest pewna. Św. Józef pozwolił Bogu kierować swoim życiem. Za jego przykładem pozbądźmy się „starego człowieka” i żyjmy w uległości wobec świętej woli Bożej.