Rozważania na dzień 2017-03-18 Drucken
18 mars
Sobota, 18 marca 2017
.

Zabiorę się i pójdę do mego ojca.    (Łk 15, 18).

Inna osoba, widząc falującą rzekę, zawołała: «Dusza moja nigdy nie zazna spoczynku, dopóki nie zanurzy się w morzu bóstwa, które jest jej początkiem».   (Filotea II, 13).

Nasz Pan zawsze jest gotowy nas przyjąć. Wystarczy z naszej strony odrobina skruchy, aby wtulić się w Jego otwarte ramiona. Idźmy do Niego z wielkim zaufaniem jak dziecko, które zmierza do taty, by wyznać swoje winy i otrzymać jego przebaczenie.