Rozważania na dzień 2017-03-15 Drukuj
15 mars
Środa, 15 marca 2017
.

Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.  (Mt 20, 28).

Niech Marta będzie aktywna, ale niech nie kontroluje swojej siostry, Marii. A Maria niech kontempluje, ale niech nie ocenia Marty.    (z konferencji św. Franciszka Salezego o zachowywaniu reguły zakonnej).

Pan Jezus, nasz Mistrz, nie zadawalał się kontemplacją. Ewangelie tak często opowiadają o Jego działaniu. My również powinniśmy otwierać oczy i uszy, czuwając, by wypełnić nasze obowiązki stanu w domu, w pracy, w Kościele. Jednocześnie mamy prowadzić intensywne życie wewnętrzne, karmiąc się Słowem Bożym.