Rozważania na dzień 2017-03-13 Drucken
13 mars
Poniedziałek, 13 marca 2017
.  

Dawajcie, a będzie wam dane: miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie (Łk 6, 38). 

Odwagi, mój dobry sługo! Ponieważ Mi zaufałeś i zawierzyłeś mojemu miłosierdziu, ponieważ byłeś Mi wierny w kilku sprawach (a mianowicie wielbiłeś mnie w cierpieniu), nad wieloma Cię postawię (św. Franciszek Salezy, Dzieła). 

Jesteśmy tylko sługami nieużytecznymi. Ale jeśli czynimy wysiłki, by pokładać nadzieję w Panu, mieć udział w Jego Męce przez ofiarowanie naszych ograniczeń, cierpień i pragnień wytrwania w wierności wobec Niego, On nas do siebie pociągnie. Zaangażujmy się w służbę wobec naszych braci i sióstr z wielką miłością i wielkodusznością.